ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

Затверджено Директором MESSAGGIO LTD
Набирає чинності з «28» січня 2022 року.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕОМ
(далі – «Ліцензійна угода»)

Шановний користувач!

 Перед початком встановлення, копіювання та/або іншого використання Плагіна уважно ознайомтеся з умовами цієї Ліцензійної угоди.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї Ліцензійної угоди, Ви не можете використовувати Плагін.

Встановлення, запуск або інший початок використання Плагіну означає Вашу повну згоду з усіма умовами цієї Ліцензійної угоди та її належне укладання у передбаченому законодавстві порядку.

 

Ця Ліцензійна угода укладається між MESSAGGIO LTD (далі – «Ліцензіар») та Користувачем (будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – «Користувач»), далі спільно названі «Сторони», а окремо – «Сторона», з метою врегулювання порядку використання програми для ЕОМ «Messaggio – Розсилки SMS та Viber» (далі – «Плагін»), (як загалом, і її компоненти), виняткові майнові права які належить Ліцензіару.

 

  1. Предмет Ліцензійної угоди

1.1. У порядку та на умовах, передбачених цією Ліцензійною угодою, Ліцензіар надає Користувачеві право використання Плагіна (проста невиключна ліцензія), що реалізується шляхом встановлення (інсталяції) та запуску Користувачем Плагіну відповідно до його технічної документації та умов цієї Ліцензійної угоди.

1.2. Усі положення цієї Ліцензійної угоди поширюються як на Плагін загалом, так і на його окремі компоненти. Плагін ліцензується як єдина програма для ЕОМ, його компоненти не можуть бути розділені і використовуватися окремо.

1.3. Ця Ліцензійна угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Плагіну і діє протягом усього терміну дії виключного права Ліцензіара на Плагін, за умови належного виконання Користувачем умов цієї Ліцензійної угоди.

1.4. Ліцензіар надає Користувачеві право використання Плагіну на території всього світу на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством, нормами міжнародного права та цією Ліцензійною угодою.

 

  1. Авторські права

2.1. Плагін є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторських прав як програма для ЕОМ, які регулюються та захищені чинним законодавством та нормами міжнародного права.

2.2. Плагін містить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, що належить Ліцензіару. Будь-яке використання Плагіна, порушуючи умови цієї Ліцензійної угоди, розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Ліцензійною угодою прав.

2.3. У разі порушення авторських прав передбачається відповідальність відповідно до чинного законодавства та норм міжнародного права.

 

  1. Умови використання Плагіну та обмеження

3.1. Ця Ліцензійна угода надає право встановлення (інсталяції), запуску та використання законно придбаної однієї копії Плагіна в рамках його функціональних можливостей.

3.2. Користувач має право, повідомивши Ліцензіара, одноразово поступитися (передати) свої права та обов’язки за цією Ліцензійною угодою іншому Користувачеві в повному обсязі, крім передбаченого в цьому пункті Ліцензійної угоди право наслідування (передачі) прав за цією Ліцензійною угодою іншим Користувачам, що обмежує повторну передачу прав за цією Ліцензійною угодою. Зазначене наслідування (передача) прав та обов’язків здійснюється за умови повної та беззастережної згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами цієї Ліцензійної угоди. Надаючи права використання Плагіна, Користувач зобов’язується повністю знищити всі копії Плагіна, встановлені на комп’ютерах Користувача, включаючи резервні копії. Користувач зобов’язаний надати повні дані нового Користувача для перереєстрації на нього прав використання Плагіну відповідно до цієї Ліцензійної угоди.

 

3.2.1. Наслідування (передача) прав за цією Ліцензійною угодою не може бути здійснена:

3.2.1.1. побічно або через якусь третю особу.

 

3.3. Користувач має право змінювати, додавати або видаляти будь-які файли придбаного Плагіна лише у випадках, передбачених чинним законодавством та нормами міжнародного права.

3.4. Забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права.

3.5. Забороняється будь-яке використання Плагіна, що суперечить чинному законодавству та нормам міжнародного права.

 

  1. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена чинним законодавством та нормами міжнародного права.

4.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов’язаних з використанням або з неможливістю використання Плагіна, навіть у разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такої шкоди, або за будь-яким позовом третьої сторони.

 

  1. Обмежена гарантія

5.1. Ліцензіар надає Користувачеві право отримання технічної підтримки (консультації) Користувача з питань, пов’язаних з функціональністю Плагіна, особливостями встановлення та експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем на умовах та протягом усього терміну дії цієї Ліцензійної угоди, а також відповідно до чинного законодавства та норм міжнародного права без виплати додаткової винагороди.

 

5.2. Усі оновлення Плагіна є її невід’ємною частиною та використовуються виключно разом з Плагіном як єдина програма для ЕОМ у порядку, передбаченому цією Ліцензійною угодою, якщо інші умови використання таких оновлень не будуть передбачені окремим ліцензійним договором.

5.3. Якщо під час використання Плагіна будуть виявлені помилки, Ліцензіар зобов’язується виправити їх у максимально короткі терміни та випустити нову, виправлену версію Плагіна. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлене, оскільки Плагін тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційною системою та апаратними ресурсами комп’ютера Користувача, і працездатність та час усунення проблем не залежать тільки від Ліцензіара.

5.4. У разі недотримання будь-якого з пунктів розділу 3 цієї Ліцензійної угоди, Користувач автоматично втрачає право на отримання оновлень (нових версій) Плагіна.

 

  1. Дія, зміна та розірвання Ліцензійної угоди

6.1. Ця Угода укладена та підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Республіки Мальта.

6.2. У разі порушення Користувачем умов цієї Ліцензійної угоди щодо використання Плагіна Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цю Ліцензійну угоду, повідомивши про це Користувача за 1 (один) робочий день до дати відповідного розірвання.

6.3. При розірванні цієї Ліцензійної угоди Користувач зобов’язаний припинити використання Плагіна повністю та знищити всі копії Плагіна, включаючи резервні копії та всі компоненти Плагіну.

6.4. Користувач має право розірвати цю Ліцензійну угоду у будь-який час, повністю видаливши Плагін.

6.5. Ця Ліцензійна угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) Плагіна, що надаються Користувачеві протягом терміну його дії, якщо тільки при оновленні Плагіна Користувачеві не буде запропоновано ознайомитись та прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Ліцензійної угоди.

 

  1. Контактна інформація Ліцензіара.

 

Ліцензіар: MESSAGGIO LTD

 

Reg.No: С 86217

office E103, The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta

 

E-mail: info@messaggio.com

Директор/ С. Кузьмин /